G81446-1

08. Kalové čerpadlo – GEKO s plavákom G81446

Napätie:                         230V/50 Hz
Výkon:                           1500 W
Max. odoberaný prúd:     9,44 A
Max. prečerpávané množstvo: 15 – 23 m3/h
Max. prietok:                  384 l/min
Max. výška výtlaku:        17,5 m
Max. hĺbka ponoru:         11 m
Dĺžka prívodného kábla:   5,2 m
Max. teplota:                 40 °C
Otáčky motora:             3000 ot./min
Hmotnosť:                     24,48 kg

Požičanie 0 – 5h 24h Víkend
CENA ( € )  19,00  26,00 39,00

ZÁLOHA:   100,-€

 

Bližšie informácie

Čerpadlo je určené na čerpanie čistej, alebo znečistenej vody. Môže byť používané v domácnostiach, pri vyprázdňovaní septiku, čerpaní vody zo zaplavených priestorov, čerpaní odpadových vôd a pod.. Čerpadlo nie je určené na čerpanie látok žieravých, ľahko zápalných, alebo výbušných (benzín, nafta, oleje a pod.), rozpúšťadiel, potravinových tekutín, slanej vody, vody s vysokým obsahom minerálnych látok a vodného kameňa, vody s obsahom oleja a ropných látok. Čerpaná voda nesmie obsahovať dlhé vlásočnicové častice.