Cenník

Pri strojoch je zvlášť účtovaná cena za príslušenstvo, alebo opotrebovanie príslušenstva.
( viď cenník príslušenstvo )

Aktuálny cenník vo formáte .doc
Aktuálny cenník vo formáte .pdf

 

Zľavy :

Prenájom naradia  : 

3 – 7 dni zľava 10 %                 držiteľ ZK zľava 15 % ( od 1 dňa )
8 – 14 dni zľava 15 %                držiteľ ZK zľava 20%
15 – 30 dni zľava 20 %              držiteľ ZK zľava 25%
nad 30 dni zľava 25 %               držiteľ ZK zľava 30 %
Držitelia zákazníckej karty ( ZK ) zľava 10 % už od 1 hodiny prenájmu.
Pri dlhodobom prenajme je možne dohodnúť individuálnu cenu prenájmu.

Vikend: 1,5 násobok dennej sadzby – Sobota od 8 00 hod. do Pondelka 8 00 hod.
1,0 násobok dennej sadzby – Sobota od 12 00 hod. do Pondelka 8 00 hod.

Pri prenájme náradia v pracovnom týždni ( PO – PI ) v čase po 16 00 hod. a vrátení v nasledujúci deň ráno o 8 00 hod. sa účtuje za prenájom stroja či náradia sadzba od 2  do 5  hodin z cenníka.

Do doby najmú sa započítavajú aj nedele a sviatky.
Pri zapožičaní strojov sú požadovane tieto doklady:
fyzická osoba : občiansky preukaz , druhý doklad ( vodičský preukaz , preukaz poistenca, atď ),
právnická osoba : výpis z obchodného registra ( nie starší ako 3 dni ) , občiansky preukaz , druhý doklad.
V prípade nepredloženia osobných  dokladov bude požadovaná kaucia v plnej výške ceny náradia.
Pri zapožičaní sa vyberá vratná záloha v príslušnej výške ( viď cenník ). Záloha sa vracia pri vrátení stroja v stave v akom bol prevzatý.
Pri  strojov je zvlášť účtovaná cena za príslušenstvo, alebo opotrebovanie príslušenstva ( viď cenník ).
Cenník platný od 01.01.2016.

 

Všeobecné podmienky prenájmu (stiahni tu)